Poleć i zgarnij 10% RABATU

* Oferta ograniczona czasowo

Szybka dostawa

zamowienia@zakupyutadka.pl

+48 516 223 617

Kategorie produktów

Strony informacyjne

Regulamin sklepu

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedawcą towarów jest SKLEP ODZIEŻOWY TADEUSZ GRABAS, ul. Wojciecha Kossaka, nr 2, lok. S7, 83-­000 Pruszcz Gdański, NIP 6040042953, REGON 386153279 dalej zwany „Sklep Zakupy u Tadka”.

REGULAMIN

Sklep Zakupy u Tadka realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.zakupyutadka.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

SKLEP INTERNETOWY

 • Do korzystania z usług oferowanych przez Sklep Zakupy u Tadka Klient powinien posiadać:
  • platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w rozdzielczości przynajmniej 1920×1080 i 256 kolorach
  • dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaSript
  • aktywne konto poczty elektronicznej
  • numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami Sklepu Zakupy u Tadka
 • Sklep Zakupy u Tadka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o której mowa w pkt. 1.
 • Sklep Zakupy u Tadka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Sklep Zakupy u Tadka z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 – 5.
 2. W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Rejestracja jest możliwa przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po skompletowaniu zamówienia a przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.
 4. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji Polityki Prywatności oraz niniejszego regulaminu, które są dostępne na stronie www.zakupyutadka.pl
 5. W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie do rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Sklep Zakupy u Tadka zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.
 6. Klient ma możliwość do wprowadzenia zmian i poprawek do danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Zakupy u Tadka prowadzi sprzedaż towarów ze sklepu zlokalizowanego pod adresem ul. Wojciecha Kossaka, nr 2, lok. S7, 83-­000 Pruszcz Gdański
 2. Sklep Zakupy u Tadka prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz krajów i terytoriów wymienionych w pkt VII. 
 3. Sklep Zakupy u Tadka zastrzega, że dostępność towarów dla Klienta jest określana na podstawie jego lokalizacji.
 4. Dostawa produktów do Klientów realizowana przez Sklep Zakupy u Tadka odbywa się z wykorzystaniem transportu własnego oraz firm kurierskich: DPD oraz InPost itd.
 5. Sklep Zakupy u Tadka może ograniczyć czasowo lub trwale asortyment towarów dostępnych w dostawie za pośrednictwem poszczególnej firmy kurierskiej. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim produktów, które wymagają zachowania podczas dostawy specjalnych wymogów przechowywania lub ich termin przydatności do spożycia jest krótszy niż czas zakładany przez firmę kurierska na realizację zamówienia.
 6. Jeżeli paczka przekracza wielkością lub wagą rozmiar przewidziany dla danego rodzaju transportu, Sklep Zakupy u Tadka zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju dostawy na odpowiedni rodzaj transportu.
 7. Zamówienia z wybraną dostawą kurierem oraz poprzez paczkomat InPost zostaną wysłane w najbliższym możliwym terminie od złożenia zamówienia przez klienta. 
 8. Zamówienia przewidziane do realizacji z wykorzystaniem transportu własnego Sklepu Zakupy u Tadka zostaną dostarczone w terminie i przedziale godzinowym zgodnym z harmonogramem dostaw.

TOWARY

 1. Informacje przedstawione na stronie zakupyutadka.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacje przedstawione na stronie zakupyutadka.pl (w tym w szczególności opis, skład, kaloryczność, waga netto, brutto) pochodzą od producentów towarów. Sklep Zakupy u Tadka sugeruje zapoznanie się Klienta z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.
 3. Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej zakupyutadka.pl dla osób fizycznych są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
 4. Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej zakupyutadka.pl  dla firm są cenami netto (tj. nie zawierają podatku od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
 5. Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej zakupyutadka.pl  nie zawierają kosztów dodatkowych związanych z realizacją Zamówienia, które opisane są w niniejszym Regulaminie.
 6. Sklep Zakupy u Tadka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane na warunkach dotychczasowych.
 7. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na stronie www.zakupyutadka.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie www.zakupyutadka.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony.

ZAMÓWIENIA KLIENTA

 1. Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane na stronie internetowej www.zakupyutadka.pl.
 2. Wybranie danego towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Klient zalogowany oraz niezalogowany ma możliwość złożenia oferty zakupu towaru. W sytuacji, gdy ofertę zakupu towaru składa Klient niezalogowany faktyczne złożenie oferty zakupu towaru następuje po zalogowaniu na stronie internetowej www.zakupyutadka.pl . W przypadku Klientów, którzy nie są zarejestrowani możliwe jest uruchomienie procesu rejestracji.
 5. W przypadku dostaw realizowanych przez Sklep Zakupy u Tadka podczas składania oferty zakupu towaru Klient ma możliwość wyboru terminu dostawy towarów, zgodnego z harmonogramem dostaw. W przypadku dostaw realizowanych przez firmę kurierską klient nie ma możliwości wyboru terminu dostawy towarów.
 6. Odbiór osobisty przez klienta zamówienia: Odbiór osobisty jest możliwy dopiero po otrzymaniu wiadomości o skompletowaniu zamówienia.
 1. Jeżeli paczka przekracza podane w tabeli wagi wskazane przez firmę kurierską, Sklep Zakupy u Tadka zastrzega sobie prawo do zmiany ilości paczek na dwie lub więcej, w zależności od łącznej wagi zamówienia.
 2. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
 3. Podczas akceptacji składania oferty zakupu towarów Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówienie spośród następujących:
  • gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. kurier lub pracownik Sklepu Zakupy u Tadka wyda Klientowi zakupy po dokonaniu zapłaty za towary i dostawę);
  • płatność internetowa BLIK lub przelew na telefon w przypadku dostawy przez Sklep Zakupy u Tadka
  • on-line z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewu on-line z wykorzystaniem specjalnego interfejsu na stronie www.zakupyutadka.pl  w systemie Przelewy24 na zasadach określonych przez tego operatora na stronie operatora.
  • portfela elektronicznego PayPal;
  • kodem podarunkowym Sklepu Zakupy u Tadka.
 4. Przyjęcie oferty Klienta na zakup towarów przez Sklep Zakupy u Tadka jest potwierdzane e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym w jego danych rejestracyjnych. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, Sklep Zakupy u Tadka zrealizuje dyspozycję klienta dotyczącą postępowania w przypadku braku towarów, która została wyrażona podczas składania zamówienia.
 6. Niezależnie od postanowień pkt. 14 Sklep Zakupy u Tadka może odstąpić od realizacji zamówienia, bez oferowania towaru zamiennego, gdy ilość towaru zamówionego przez klientów przekracza dostępną ilość towaru i brak jest towaru o zbliżonych właściwościach i cenie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klienci są informowanie w drodze mailowej na adres wskazany podczas składania zamówienia.
 7. Niezależnie od postanowień rozdziału X Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.
  • Zamówienie można zmienić pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do Sklepu Zakupy u Tadka wyłącznie za pośrednictwem strony zakupyutadka.pl w terminie wskazanym dla danego zamówienia w zakładce ‘Panel klienta.
  • Zamówienie można anulować pod warunkiem, że informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przekazana do Sklepu Zakupy u Tadka wyłącznie za pośrednictwem strony zakupyutadka.pl lub poczty e-mail na adres: zamówienia@zakupyutadka.pl
 8. Dostawy do Klientów, którzy:
  • wskazali jako sposób dostawy transport Sklepu Zakupy u Tadka realizowane są na podstawie harmonogramu dostaw.
  • wskazali jako sposób dostawy firmę kurierską realizowane są przez zewnętrzną firmę kurierską w godzinach jej pracy;
 9. Sklep Zakupy u Tadka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:
  • zaistnienia siły wyższej,
  • nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania;
  • przyczyn niezależnych od Sklepu Zakupy u Tadka lub podmiotów, przy pomocy których sklep realizuje sprzedaż towarów
  • błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;
  • braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 10. Do każdego zamówienia Sklep Zakupy u Tadka wystawi klientowi fakturę VAT lub paragon. Klient upoważnia Sklep Zakupy u Tadka do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Sklep Zakupy u Tadka udostępnia klientowi fakturę VAT w „Panelu klienta” oraz przesyłka fakturę w formie pliku ‘pdf’ w wiadomości potwierdzającej zrealizowanie zamówienia.

NIEDOPŁATY I NADPŁATY

 1. W ofercie Sklepu Zakupy u Tadka znajdują się towary np. świeże ryby (oznaczone jako towar o zmiennej wadze), w przypadku których rzeczywista waga towaru dostarczonego do Klienta może różnić się od wagi towaru podanej na stronie www.zakupyutadka.pl o +/- 30%.
 2. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje ostateczną wartość dostarczanego produktu, która jest uwidoczniona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży.
 3. W przypadku wystąpienia sytuacji gdy:
  • składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona jest niższa niż wartość, która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient zobowiązuje się do dopłaty różnicy kwot gotówką bądź kartą płatniczą podczas odbioru zamówienia.
  • składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona jest wyższa (w szczególności w wyniku różnic wartości towarów o zmiennej wadze lub braku towaru w zamówieniu na którą Klient wyraził zgodę) niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient może upoważnić Sklep Zakupy u Tadka do odliczenia powstałej nadpłaty do wartości kolejnego zamówienia lub Sklep Zakupy u Tadka dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
  • Klient anuluje, zgodnie z postanowieniami pkt VII.16, swoje uprzednio opłacone zamówienie Sklep Zakupy u Tadka dokonuje pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
  • Sklep Zakupy u Tadka zgodnie z zapisami Regulaminu odmawia realizacji uprzednio opłaconego Sklep Zakupy u Tadka dokonuje Klientowi pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.

REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW

 1. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
 3. Reklamacje można składać:
  • poprzez formularz dostępny na stronie w zakładce kontakt
  • korespondencyjnie na adres Tadeusz Grabas, ul. Wojciecha Kossaka, nr 2, lok. S7, 83-­000 Pruszcz Gdański, NIP 6040042953, REGON 386153279
 4. Zwrot opakowań szklanych możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w sklepie. Pracownik Sklepu Zakupy u Tadka nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.
 5. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącego zamówienia Klient jest zobowiązany do wysłania e-maila na adres zamowienia@zakupyutadka.pl. Sklep Zakupy u Tadka skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który Sklep Zakupy u Tadka ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji oraz zostanie wystawiona faktura korygująca.
 6. Produkty świeże, które mogą ulec przeterminowaniu lub zepsuciu podczas transportu nie będą podlegać reklamacji – klient zamawia je na własną odpowiedzialność. Reklamacja będzie rozpatrywana tylko w przypadku odbioru osobistego w sklepie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy tj. Sklepu Zakupy u Tadka jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi. Klient może skorzystać przy tej czynności z oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 2. Oświadczenie może zostać również przesłane do sprzedawcy tj. Sklepu Zakupy u Tadka pocztą bądź drogą elektroniczną (e-mail).
 3. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:
  • rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;
  • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dzienników, periodyki lub czasopisma;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – Sklepu Zakupy u Tadka do zwrotu otrzymanego Towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w momencie powrotu paczki do magazynu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca – Sklep Zakupy u Tadka w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za dostarczony towar, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 6. Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, z uwzględnieniem postanowień ust. 3, na adres SKLEP ODZIEŻOWY TADEUSZ GRABAS, ul. Wojciecha Kossaka, nr 2, lok. S7, 83-­000 Pruszcz Gdański
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Sklep Zakupy u Tadka może odstąpić od realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku:
  • nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu lub/oraz innych regulaminów przygotowanych i udostępnionych Klientom na stronie www.zakupyutadka.pl;
  • wystąpienia wątpliwości odnośnie do tożsamości Klienta;
 9. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, wynikającego z nieodebrania towaru, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej sprzedaż, w momencie powrotu paczki do magazynu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sklep Zakupy u Tadka
 2. Sklep Zakupy u Tadka gromadzi i przetwarza w celu realizacji obsługi i realizacji zamówień: imię nazwisko (lub nazwę firmy), adres (lub adresy) dostawy, adres e-mail, telefon.
 3. Sklep Zakupy u Tadka nie gromadzi danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przez Klienta do realizacji płatności.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do strony www.zakupyutadka.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sklep Zakupy u Tadka, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
 5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem Zakupy u Tadka a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 6. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.zakupyutadka.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 7. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag należy wysłać wiadomość za pomocą formularza ”kontakt” znajdującego się w dolnej stopce strony www.zakupyutadka.pl.
 8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 9. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERÓW

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest posiadanie ważnego kodu upoważaniającego do zniżki w sklepie.
 2. Kod Vouchera należy wpisać we wskazane miejsce podczas realizacji zamówienia
 3. Voucher należy zrealizować w terminie ważności Vouchera.
 4. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę.
 5. Nie ma możliwości wydawania reszty z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość zakupów.
 6. Jeśli wartość zakupów jest wyższa od wartości Vouchera, dopłacasz różnicę w wybrany podczas finalizacji zakupów sposób.
 7. Kody Voucherów łączą się – nie dotyczy wybranych promocji.

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA KURIERSKA”

 1. Niniejszy Regulamin, określa warunki i zasady korzystania z oferty promocyjnej „Darmowa dostawa kurierska”.
 2. Organizatorem promocji jest SKLEP ODZIEŻOWY TADEUSZ GRABAS, ul. Wojciecha Kossaka, nr 2, lok. S7, 83-­000 Pruszcz Gdański
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.05.2022 r. i trwa do odwołania.
 4. Promocją objęte są produkty widoczne na stronie zakupyutadka.pl.
 5. Promocja polega na udzieleniu rabatu na koszt dostawy. Wysokość przyznanego rabatu to wartość kosztu wysłania paczki
 6. Rabat jest udzielany dla zamówień które spełniają łącznie poniżej określone wymogi:
  • zamówienie zostało złożone przez Klienta na stronie internetowej zakupyutadka.pl
  • wartość zamówionych produktów wynosi minimum 300 zł brutto
  • adres dostawy znajduje się na terenie Polski
  • zamówienie zostało opłacone z góry przez klienta
 7. Spełnienie wszystkich warunków Promocji powoduje przyznanie rabatu na etapie składania zamówienia na stronie zakupyutadka.pl
 8. Rabat jest udzielany każdorazowo dla pojedynczego zamówienia. W szczególności wartości pojedynczych zamówień nie sumują się w celu uzyskania rabatu.
 9. Wartość rabatu nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.
 10. Klient nie może zbyć prawa do rabatu na rzecz innej osoby.
 11. Rabat nie jest przyznawany wstecznie, co w szczególności oznacza, że osoba, która dokonała zakupu przed spełnieniem warunków Promocji, nie może ubiegać się o zwrot kwoty rabatu.
 12. Udział Klienta w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://zakupyutadka.pl/regulamin

ALERGENY

 1. Kupujący winien zapoznać się z pełnym opisem produktu i wskazanymi alergenami
 2. Sklep Zakupy u Tadka nie bierze odpowiedzialności za skutki spożycia alergenu przez osoby wrażliwe/uczulone.
 

ALKOHOLE ODBIÓR PRODUKTU, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY.

Wydanie Produktu przez Sprzedawcę następuje w Sklepie Stacjonarnym, który prowadzony jest przez Sprzedawcę pod nazwą „Sklep odzieżowy Tadeusz Grabas”, pod adresem: Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk, w dniach: Codziennie, w godzinach: 10:00 – 22:00. Klient ma możliwość ustanowienia Pełnomocnika, który dokona odbioru Produktu w Sklepie Stacjonarnym. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby wydania Produktu:

 1. odbiór osobisty,
 2. odbiór przez Pełnomocnika,
 3. wydanie Produktu Pełnomocnikowi, będącemu firmą kurierską. [ Upoważnienie do odbioru przesyłki przez pełnomocnika będącego firmą kurierską ] Odebranie przesyłki wymaga podpisu osoby dorosłej. 
 4. kurier własny 

Sprzedawca nie wyda Produktu:

 1. Klientowi, który będzie osobą niepełnoletnią lub w stanie nietrzeźwości,
 2. Pełnomocnikowi ustanowionemu przez Klienta, jeżeli będzie to osoba niepełnoletnia lub w stanie nietrzeźwości.

Wskazując w Formularzu Zamówienia firmę kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, Klient ustanawia Pełnomocnika, którym jest wybrana firma kurierska i upoważnia Sprzedawcę do wydania Produktu Pełnomocnikowi. Dokonując tego wyboru, Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi dostawy, obowiązującym w firmie kurierskiej.
Pracownik firmy kurierskiej upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Klienta, nie wyda on Produktu Klientowi, który okaże się osobą niepełnoletnią lub osobą w stanie nietrzeźwości. Firma kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, realizuje dostawy Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. O ile nie uzgodniono inaczej koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.
Termin wysłania Produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, od złożenia Zamówienia, które zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia – podano inny termin. W przypadku zamawiania Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta, liczy się
w następujący sposób:

 1. przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym lub płatnością elektroniczną – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Produkt objęty Zamówieniem jest wydawany przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy Sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą – jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu